KONTAKT


Styrelsen består avOrdförande
Bertil Petterson

Sommarboende Uvmarö Sankt Anna

ubd58@hotmail.com


Sektreterare
Rickard Svensson
Fritidsboende Uvmarö Sankt Anna


Kassör
Mats Andersson
Sommarboende Uvmarö Sankt Anna

mats.andersson@lincom.se


Ledamot
Anna Träff

Fastboende Uvmarö, Sankt Anna